menu

Newsletter

Galeria

Festiwal Filmów Familijnych 2022

Wirtualny
spacer

Wirtualny spacer

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 2022/2023

2022-05-24,

Kategoria : NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

Od 23 maja do 4 października potrwają zapisy szkół do kolejnej edycji Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Przed nami fascynujące projekcje wzbogacone lekcjami dla uczniów i uczennic wszystkich poziomów nauczania!

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne do pobrania z naszej strony www.nhef.pl.

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jesteśmy przekonani, że udział w NHEF wzbogaci jednocześnie programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy oglądane w domu z udziałem rodziny ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.

Zapraszamy do zapisów przez wypełnienie formularza: www.panel.nhef.pl/zgloszenie

 

Jak to działa?

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl (szczegółowe opisy cykli znajdują się poniżej) i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina lub wybierają seans online. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu. Nauczyciele dostają dostęp do interdyscyplinarnych materiałów dydaktycznych (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.) do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu. 

 

Program 2022/2023 w Kinie Światowid

 

Przedszkola |cykl "Chodzę do kina"

„Chodzę do kina” to cykl starannie wyselekcjonowanych filmów z różnych zakątków świata, zarówno długo-, jak i krótkometrażowych, które bawią i uczą. Piękne, mądre, wartościowe obrazy z przekazem w pogodny sposób przybliżają świat. Poruszana w nich tematyka jest bliska dzieciom w wieku przedszkolnym, co pozwala im utożsamić się z bohaterem i aktywnie współprzeżywać jego radości i smutki.

Dzięki cyklowi „Chodzę to kina” dziecko:

 • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji ,
 • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe,
 • rozwija niezbędne umiejętności społeczne,
 • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych,
 • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo,
 • potrafi zachować się w kinie i teatrze,
 • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych mu treści, wyciąga wnioski.

W programie znajdą się następujące filmy: "Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele", "Gordon i Paddy", "Kacper i Emma - zimowe wakacje", "Basia cz. 1", "Wiking Tappi cz. 1", "Pettson i Findus - wielka wyprowadzka", "Mama Mu wraca do domu"

 

Szkoła podstawowa klasy I-III | cykl "Filmowe podróże"

Filmy tworzące cykl „Filmowe podróże” pokazują życie rówieśników zamieszkujących różne szerokości geograficzne i uświadamiają uczniom, że mimo odmiennych tradycji i zwyczajów łączą ich te same marzenia oraz potrzeby – zabawy, przyjaźni, miłości i bezpieczeństwa.

Dzięki cyklowi „Filmowe podróże” uczeń :

 • uczy się rozumieć emocje, uczucia własne i innych osób,
 • poznaje wartości i normy społeczne, których źródłem są rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród,
 • staje się odbiorcą sztuki i uświadamia sobie potrzebę jej współtworzenia,
 • poznaje kultury innych narodów, w tym krajów UE,
 • dostrzega i szanuj e różnorodność oraz piękno wartości, zwyczajów i tradycji innych kultur,
 • poznaje wartości i normy, których źródłem jest zdrowy ekosystem,
 • rozumie potrzebę dbania o przyrodę i środowisko, kształtuje postawę ekologiczną,
 • poznaje różnorodne zjawi ska przyrodnicze,
 • kształtuje umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia,
 • wypowiada się na zadany temat, wyraża swoje spostrzeżenia i przeżycia za pomocą plastycznych i technicznych środków wyrazu.

W programie znajdą się następujące filmy: "Jakub, Mimmi i gadające psy", "Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię", "Szybcy i śnieżni", "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu", "Nawet myszy idą do nieba", "Yakari i wielka podróż", "Szkoła magicznych zwierząt".

 

Szkoła podstawowa klasy IV-VI | cykl "Młodzi w obiektywie"

Bohaterowie cyklu „Młodzi w obiektywie” to rówieśnicy uczniów klas 4−6. Na ekranie przeżywają rozmaite przygody i stawiają czoła takim problemom jak: poszukiwanie własnej drogi i akceptacji, próba odnalezienia się w grupie. Przy okazji dowiadują się, jaką wartość mają przyjaźń czy rodzina.

Dzięki cyklowi „Młodzi w obiektywie” uczeń:

 • ćwiczy spójne komunikowanie się i uzasadnianie opinii,
 • doskonali myślenie konkretne oraz abstrakcyjne,
 • gromadzi, selekcjonuj e i krytycznie ocenia zebrane informacje,
 • konfrontuje doświadczenia własne i bohaterów filmowych,
 • dostrzega wartość współpracy, tolerancji , akceptacji i konieczność brania odpowiedzialności za swoje czyny,
 • interpretuje wartości etyczne wpisane w przekaz naddany dzieła filmowego,
 • podejmuje rozważania dotyczące wartości i poszerza rozumienie pojęć etycznych oraz wartości pożądanych w społeczeństwie,
 • poszukuje przyczyn zaobserwowanych zjawisk społecznych i projektuj e ich konsekwencje zgodnie z własnym rozumieniem świata i oglądem relacji społecznych,
 • nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obejrzany film,
 • wyraża opinię dotyczącą postaci i zdarzeń ukazanych w filmie,
 • łączy treść filmów z zagadnieniami edukacji globalnej,
 • interpretuje dzieło filmowe jako strukturę wielowymiarową,
 • poznaje metody krytycznego odbioru obrazu filmowego, analizy i interpretacji tekstu kultury,
 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego,
 • wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio.

W programie znajdą się następujące filmy: "Łowcy czarownic", "Mamo, kocham cię", "199 małych bohaterów", "Szczęściara", "Brudna robota", "Głowa pełna ciebie", "Lato, kiedy nauczyłam się latać" .

 

Szkoła podstawowa klasy 7-8 | cykl "Dojrzewanie w kinie" 

Cykl „Dojrzewanie w kinie” stawia na bohatera poszukującego, który przekracza granicę dziecko–dorosły. To trudne, ale zarazem fascynujące wyzwanie. Prezentowane obrazy stanowią źródło analogii do rzeczywistego świata nastolatków i pomagają zdefiniować oraz rozwiązać nurtujące ich problemy. Ekranowi rówieśnicy uczą się walczyć z własnymi lękami, chcą być odpowiedzialni, samodzielni, walczą o swoją autonomię. Udowadniają, że choć nie ma łatwej recepty na bolączki wieku dorastania, potrafią odnaleźć się w świecie dziecięcych fantazji i w rzeczywistości dorosłych.

Dzięki cyklowi „dojrzewa nie w kinie” uczeń :

 • rozwija zdolność dostrzegania prawdy, dobra i piękna, żywi szacunek dla innego człowieka,
 • rozumie przemiany okresu dojrzewania,
 • dostrzega uniwersalne wartości i wiąże je z postawami społecznymi,
 • staje się świadomym odbiorcą kultury filmowej,
 • wyrabia i rozwija zdolność rozumienia dzieła filmowego,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia, oceny postaw i zachowań bohaterów filmowych, charakteryzując ich emocje i uczucia,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • interpretując film, wykorzystuje konteksty społeczne oraz znajduje nawiązania do wątków kulturowych i literackich,
 • ćwiczy umiejętność komunikowania i uzasadnia wypowiedzi w oparciu o treść tekstu kultury,
 • potrafi przyjąć cudze poglądy i polemizować z nimi,
 • podejmuje próby rozwiązania przedstawi onego problemu,
 • rozwija potrzebę uczestniczenia w kulturze.

W programie znajdą się następujące filmy: "Żałuję", "Podróże Księcia", "Old Boys", "Wallay", "Zestaw filmów dokumentalnych: Świat wokół nas", "Moje życie to cyrk", "Belle".

Szkoła ponadpodstawowa | cykl "Film na maturze"

Cykl:
• wspiera przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego;
• prezentuje najciekawsze produkcje z ostatnich lat, zawiera również przykład klasyki filmowej;
• daje szansę przeanalizowania różnych form i gatunków filmowych;
• wprowadza wiedzę teoretyczną dotyczącą przygotowania do funkcjonalnej interpretacji dzieła audiowizualnego;
• umożliwia dyskurs w wielu kontekstach – w zakresie poetyki, estetyki, problematyki czy powiązań filmu i literatury;
• daje pretekst do rozważań nad różnymi aspektami aktywności człowieka;
• jest punktem wyjścia do rozmowy o wartościach, trudnych wyborach i dylematach moralnych współczesnego człowieka;
• poszerza perspektywę odbioru tekstów kultury;
• przekazuje wiedzę na temat współczesnych zjawisk, wydarzeń historycznych czy zachowań społecznych;
• umożliwia uczniom zyskanie nowej perspektywy poznawczej w kontekście omawianych dzieł.

W programie znajdą się następujące filmy: "Dekalog I", " Co robimy w ukryciu" + "Świteź" + "Świtezianka", "Ziemia obiecana", "Syn Szawła", "Ida", "Pokot", "Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie".

 

Więcej informacji pod nr tel: 55 611-20-56 lub e-mail: aleksandra.bielska@swiatowid.elblag.pl

Cena biletu: 10 zł/uczeń

Drukuj

Nasi partnerzy


 • Kinads
 • PISF
 • Europa Cinemas
 • CICAE
 • Stowarzyszenie Kin Studyjnych