menu

Newsletter

Galeria

Festiwal Filmów Familijnych 2022

Wirtualny
spacer

Wirtualny spacer

NHEF 2017/2018: Szkoły ponadgimnazjalne

2017-05-20,

Kategoria : NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

 "Trudne tematy" to nowy cykl spotkań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Cykl jest adresowany do uczniów, którzy w sposób otwarty i dojrzały starają się poznawać prawdę o otaczającym nas świecie.

W cyklu zostały zaproponowane filmy, które nie tylko poruszają ważne problemy współczesnego świata, ale są też bliskie młodym ludziom, dotyczą często sytuacji, w których sami się znajdują. Dzięki spotkaniu z tym kinem młodzież będzie mogła skonfrontować swoje wyobrażenie o świecie z postawami zaprezentowanymi w filmach, podjąć dialog z rzeczywistością, odnaleźć odpowiedź na nurtujące pytania. Trudne tematy proponują drogę w poszukiwaniu wartości i kształtowania postaw etycznych, uczą odpowiedzialności, tolerancji, dają przykłady zachowań, jak odnaleźć się we współczesnym świecie i w jaki sposób ustrzec się przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Filmy można powiązać z realizacją podstawy programowej w szkole ponadgimnazjalnej, przywołując konteksty literacko-kulturowe, społeczne, historyczne, a także odwołując się do realizacji zagadnień wychowawczych, a nawet lekcji biologii.

Dzięki cyklowi „Trudne tematy” uczeń:

  • wskazuje związki między różnymi aspektami utworu: estetycznym, etycznym i poznawczym
  • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki
  • rozpoznaje sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera
  • dostrzega w utworach uniwersalne normy i konflikty wartości.

 

Program:

PAŹDZIERNIK film "Ostatnia rodzina"  (reż. J. P. Matuszyński / Polska 2016 / 122 min), temat - "Artysta a rodzina"

Sylwetka Zdzisława Beksińskiego – malarza, fotografa, filmowca, sylwetka Tomasza Beksińskiego – dziennikarza, materiały źródłowe wykorzystane przy tworzeniu filmu, forma filmu – biografa? Dokumentaryzm? Artystyczna kreacja? Kontrowersje wokół filmu.

 ➡ LISTOPAD film "Amy" (reż. A. Kapania / USA, Wielka Brytania 2015 / 127 min), temat - "Blaski i cienie sławy"

Droga Amy do sławy. Wpływ popularności na życie gwiazdy. Znaczenie rodziny i przyjaciół w życiu Amy . Stosunek otoczenia do człowieka, który znalazł się w sytuacji kryzysowej.

GRUDZIEŃ film "Zjazd absolwentów"  (reż. A. Odell / Szwecja 2013 / 88 min), temat - "Między fabułą, dokumentem a performance'em"

Anna Odell – artystka kontrowersyjna. Prześladowanie rówieśników i bullying – czy to się często zdarza? Wpływ czasów szkolnych na dalsze życie.

STYCZEŃ film "W jego oczach" (reż. D. Ribeiro / Brazylia 2014 / 95 min), temat - "Znaczenie słowa akceptacja"

Co to jest akceptacja? Jak działa społeczeństwo? Dlaczego niektórzy są wykluczeni społecznie? Czym jest mniejszość? Czym dla człowieka jest samodzielność i niezależność?

LUTY film "Cały ten cukier"  (reż. D. Rameau / Australia 2014 / 90 min), temat - "Manipulacja"

Wpływ cukru na organizm ludzki. Reklama produktów zawierających cukier a techniki manipulacyjne. Choroby, na które wpływ ma spożywanie cukru.

MARZEC film "Nietykalni" (reż. O. Nakache, E. Toledano / Francja 2011 / 112 min), temat - "Czy przyjaźń może przekraczać różnice społeczne?"

Niepełnosprawność ruchowa a stwarzanie barier przez społeczeństwo. Co można zrobić, by usunąć bariery z przestrzeni publicznej i ułatwić ludziom niepełnosprawnym łatwość życia i poruszania się? Charakterystyka porównawcza bohaterów.

KWIECIEŃ film "Mama" (reż. X. Dolan / Kanada 2014 / 140min), temat - "Między pokoleniami"

Xavier Dolan – „cudowne dziecko” współczesnego kina. Filmy Dolana – kino zanurzone w popkulturze. Relacje rodzic – dziecko. Format 4x4, czyli film „zamknięty” w kwadracie.

 

Kalendarz spotkań:

 

 Więcej informacji: 55 611-20-56 lub na mail kino@swiatowid.elblag.pl

kliknij, żeby zapisać grupę

Drukuj

Nasi partnerzy


  • Kinads
  • PISF
  • Europa Cinemas
  • CICAE
  • Stowarzyszenie Kin Studyjnych